Våra kunder är främst kommun, byggfirmor och privatpersoner.
samt viss legotillverkning av plåt till industri.

Vi utför arbeten både på nyproduktion och renoveringar.