TEKNISK ISOLERING
Det kan vara att uppfylla krav på brandisolering i t.ex. ventilationskanaler. Det kan också handla om förvaring eller transport av system där det är viktigt att ha kontroll över värme eller kyla t.ex. rör, tankar, cisterner m.m.

Ur både miljö- och kostnadssynpunkt är det viktigt att arbetet blir rätt utfört. Även små misstag kan förorsaka stora kostnader. Därför kräver den här typen av arbeten stor erfarenhet. Det är nästan aldrig enkelt och förutsägbart – det dyker ständigt upp oväntade situationer där materiel och metoder måste skräddarsys för just det tillfället.
Det är då våra skickliga montörer löser problemet.

Teknisk isolering är en ren framtidsinverstering.