Demontering av pannor, oljetankar och därtill hörande utrustning. T.ex. rör, växlare och beredare.

Vi demontera även hela Panncentraler.
OBS. Panntoppar innehåller oftast asbest, vilket medför att vi utför en asbestsanering samtidigt.