Byggnader vars yttertak kan beträdas ska förses med anordningar som skyddar mot fall och därmed personskador.

Vår personal har Sakkunnighetsbevis för säkerhetsanordningar på tak.

Vi montera all typ av taksäkerhet såsom, takstegar, takbryggor, räckesrör, fasadstegar med ryggskyddsbyglar, skyddsräcken runt takluckor mm.