En mängd följdskador uppstår om taket inte är tätt. Vattenskador är dyrbara och arbetskrävande.

Se om ditt hus – vi utför…
– skiv- och bandtäckningar (falsade tak). Korrigerade tak samt plåt med tegelstruktur.
– vi utför även underarbete såsom papp- och Läktning av tak.
– utöver detta tillkommer alla detaljer som tillhör tak. Nederbeslag, överbeslag, beklädnad skorsten, Stosar, vindskiveplåtar, fotplåt mm. Fönsterbleck, midjelister, omfattningar runt dörrar och fönster mm.

Vi är medlemar i Plåtslagerieranas Riksförbund. Det garanterat att fackmän gör jobbet. Vi har dessutom lång erfarenhet, stor materialkännedom och kan plåtslageri.