Varje år skadas personer och egendom till följd av nedfallande is och snö. Det är viktigt att den som utför snöskottning av tak har den kompetens och de resurser som arbetet kräver.

Exempelvis gäller särskilda arbetsmiljöregler för detta ofta riskfyllda arbetet.

Vår personal har utbildningen ”Skotta säkert” vid Plåtslagerieras Riksförbund.