Det är mycket viktigt att ha en korrekt rörmärkning. Installationerna blir bara fler och fler och man kan inte gissa åt vilket håll rören leder.

En korrekt rörmärkning är viktig ur fler aspekter…

Säkerhet – Märkning enligt standard minskar risker för misstag. Även extern personal måste kunna avläsa rörmärkningarna korrekt och snabbt – inte minst Räddningstjänsten.
Ekonomi – Driftstörningar och misstag tar tid och kostar pengar.
Miljö – Som ett naturligt steg mot högre miljömedvtenhet är det viktigt att minimera spill och utsläpp