Flens Plåt AB övertogs 2001 av Sune Johansson och Tommy Axner. 2011 förändrades ägandet genom att Robert Sundelius övertog Sune Johanssons del i företaget. Företaget har de senaste åren rekryterat flera mycket kompetenta medarbetare inom yrket.

Företaget är placerat i egna kontors- och produktionslokaler i Flen, tillsammans med S & T Isoleringstjänst AB och kunderna finns främst inom närområdet – Flen med omnejd.
Företaget har 5 fast anställda.