Vi utför brandtätningar vid genomförningar av El, Vent och Rör. Vi gör även brandceller (väggar och golv) samt brandisolerar balkar.
En effektiv brandtätning ska hindra spridning av eld, rök, gas och vatten. Den ska även klara av de tuffa förhållanden som råder under en brand såsom kraftiga rörelser och vibrationer hos de tätade elementen.