Vi utför asbestsanering främst på äldre isolering samt kakel (badrum + kök) samt äldre mattor. Vi demonterar även Eternit-plattor inom- och utomhus.

Asbest är mineralfibrer som är så små och tunna att de tränger in i kroppen. Damm med fibrer kommer in i lungorna och kan orsaka flera allvarliga lungsjukdomar. Asbest är förbjudet sedan länge, men finns framförallt kvar i äldre byggnader. Asbest har används om brandskydd i stålkonstruktioner, ventilationsanläggningar, värmeisolering i rör och värmepannor, armering i skivor, kanaler och golvplattor, underskikt till plastmattor, i färger och plaster, fix och fog till kakel.

Är du osäker om något innehåller asbest. Ring oss, vi kommer ut och tar prover som skickas på analys.
Vårt tillstånd att sanera asbest från Arbetsmiljöverket gäller i hela Sverige.