Om S & T Isoleringstjänst AB

S & T Isoleringstjänst startades i mars 1998 av Sune Johansson och Tommy Axner-2 personer med gedigen erfarenhet av teknisk isolering inom byggsektorn. Företaget har genom åren skapat ett väl fungerande team av kompetenta medarbetare.
Företaget är placerat i egna kontors- och produktionslokaler i Flen, vilket skapar god tillgänglighet till kunder inom främst Mälardalsregionen. Inom c:a 1,5 timmes restid når vi Storstockholm, Västerås, Örebro och Linköping. Antalet fast anställda är 13 personer, men kompletteras vid behov genom bemanningsföretag.

2010 blev företaget utsett till "Årets Företag" i Flens kommun.