lefty2

 

ROT-avdrag:

ROT-avdraget ger er rätt till 50% avdrag på arbetskostnader upp till 100.000 kronor per år och per person. Denna skattereduktion trädde i kraft den 8 December 2008 vilket betyder att alla arbeten som utförts efter den dagen omfattas av ROT-avdraget.
Ett exempel:
Totalkostnaden av ditt plåttak är 120.000 kr inkl. moms. Materialkostnaden är 40.000 kr inkl. moms och arbetskostnad på 80.000 kr inkl. moms. Nu får du dra av 50% på arbetskostnaden som i exemplet ger ett avdrag på 40.000 kr.

Du kan läsa mer hos Skatteverket eller kontakta Tommy Axnér på mobil:
070-413 59 92 för för mer information.