lefty2

 

Miljö:

Arbetsmiljöfrågan år ofta olika beroende på projekt. Vi möter ständigt nya eller ändrade krav från såväl våra kunder som våra anställda.
En god arbetsmiljö är en förutsättning för en rationell produktion och ett självklart mål för oss för att vi ska kunna vara produktiva, trovärdiga och därigenom konkurrenskraftiga.
Vi jobbar även ständigt med att förbättra säkerheten på våra arbetsplatser.

Företaget har en miljöplan som uppdateras kontinuerligt.